کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

کارشناسی ارشد

  شيوه‌هاي پرورش خلاقيت در كودكان و نوجوانان

  عبدالحسين  تولائيان تل‌آبادي.- به راهنمايي غلامعلي افروز؛

  رابطه ميزان توكل به خدا با حرمت خود

  محمدصادق شجاعي.- به راهنمايي باقر غباري بناب؛

  رابطه توكل به خدا و صفات شخصيتي بر اساس تست NEO-FFI

  مهدي شيري.- به راهنمايي مسعودجان بزرگي؛

  صفحات