کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

نشست

  فارسی

  ارائه پروتکل امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی

  پنجمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی» برگزار شد.

  ارائه و معرفی یک پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی

  ششمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» برگزار شد.
  ارائه کننده: حجت الاسلام دکتر جعفر جدیری
  بهمن 1396

  ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی

  متن حاضر گزارشی  کوتاه از چهارمین کرسی علمی ترویجی انجمن روان‌شناسی اسلامی است که با موضوع " ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی" برگزار گردید.
  ارائه کننده: حجت الاسلام دکتر نجیب الله نوری؛  ناقد: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدناصر سقای بی ریا
  آذر 1396

  دیدار با حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)

   گزارش دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته)
  اسفند 1395

  ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی

  ارائه کننده: محمدصادق شجاعی
  دیماه 1395

  ساختار شخصيت بر اساس منابع اسلامي در چارچوب رويكرد صفات

  ارائه کننده: دکتر محمدصادق شجاعی
  آبان 94

  «ناخودآگاه در متون دینی»

  ارائه دهنده محمد کاویانی
  دبیر علمی: حمید مهدیزاده
  بهمن 1394

  صفحات