کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

اخبار داخلی

  جلسات هیئت مدیره (268 و 269)

  دویست و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (05-09-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی، ر

  جلسه هیأت مدیره انجمن (267)

  دویست و شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (23-07-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی،

  جلسه هیأت مدیره انجمن (266)

  دویست و شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (09-07-97) ساعت 19 در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی

  برگزاری دوره آموزشی شخصیت از دیدگاه اسلامی

  دوره آموزشی شخصیت با رویکرد اسلامی ، در قالب یکی از سرفصلهای دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی توسط انجمن روانشناسی اسلامی برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (265)

  دویست و شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (26-06-97) ساعت 19 در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان سالا

  کارگاههای مهارتی مشاوره اسلامی برای شبکه تربیتی صالحین بسیج

  دوره های فشرده و کوتاه مدت آموزشی برای استادیاران خواهر،  در راستای اهداف سازمان جهت اعتلای بسیج زنان کشور و کیفی سازی شبکه تربیتی صالحین، به درخواست سازمان بسیج جامعه زنان کشور و با همکاری ان

  جلسه هیأت مدیره انجمن (264)

  دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (25-04-97) ساعت 19 در سالن کنفرانس انجمنهای حوزه برگزار شد.

  تودیع و معارفه دبیران قدیم و جدید انجمن

  در جلسه 264 هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، که مورخ 25 تیر 1397 در سالن کنفرانس انجمنهای علمی حوزه برگزار گردید، از زحمات 10 ساله جناب آقای حمید مهدی زاده به عنوان دبیر انجمن روانشناسی اسلامی قد

  جلسه هیأت مدیره انجمن (263)

  دویست و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، اولین جلسه رسمی هیئت مدیره هشتم، روز دوشنبه (11-04-97) ساعت 19 در محل انجمن برگزار شد.

  ادامه جلسات دوره روانشناسی اسلامی

  به اطلاع شرکت کنندگان در دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی می رساند، اولین جلسه این دوره پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان، روز پنجشنبه، 7 تیر 1397 ساعت 16 (طبق روال سابق) برگزار خواهد شد.

  صفحات