کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

پایان نامه دکتری

    شاخص‌هاي خانواده كارآمد از ديدگاه اسلام و ساخت پرسشنامه آن

    محمدمهدی صفورایی پاریزی -استادراهنما:احمد احمدی