کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

نشست علمی «فرآیند مداخلات شناختی معنوی با تأکید بر دعا»

    نشست علمی «فرآیند مداخلات شناختی معنوی با تأکید بر دعا» (مراقبت معنوی) با ارائه دهنده: دکتر مهدی احمدی فراز، عضوهیئت علمی و  استادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی و مدیرعامل مؤسسه سلامت نوید نیایش اصفهان برگزار می شود: