کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (273)

  دویست و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (17-10-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی، رفیعی هنر، جمشیدی، عباسی آغوی، و آینه چی، سالاری فر و همچنین دبیر انجمن جناب آقای شریعتپناهی به بررسی دستور جلسات پرداخته شد.

  مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 273 به شرح ذیل است:

  1. بررسی مصوبات جلسه قبل و ارائه گزارش اقدامات توسط دبیر

  2. ارائه گزارش دکتر آئینه چی از شرکت در جلسات مربوط به طرح سفیران اجتماعی و الگوی پیشرفت

  3. ارائه گزارش فعالیت های شش ماهه کمیته های آموزش، پژوهش و ارتباطات و بررسی راهکارهای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت ها.

  4. تعیین نهایی زمان جلسه انجمن با شورای استانی نظام روانشناسی و مشاوره