کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (272)

  دویست و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (17-10-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی، رفیعی هنر، جمشیدی، عباسی آغوی، و آینه چی، به بررسی دستور جلسات پرداخته شد.

  مهمترین مباحث طرح شده در این جلسه به شرح ذیر است:

  1. برگزاری نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره با شورای استانی نظام پس از هماهنگی های لازم.
  2. زمینه ارتباط و تعامل با انجمنهای روانشناسی موجود در کشور و سپس در مرحله بعد با انجمنهای خارج از کشور.
  3. اقدام کمیته ارتباطات انجمن در تلاش برای گشایش باب همکاری با مراکزو نهادهایی مثل مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات، استانداری، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری قوه قضائیه و آموزش و پرورش.
  4. پیگیری درباره بازنگری در طراحی و مدیریت سایت انجمن.
  5. هماهنگی یک نشست با حضور مسئولان کنگره علوم انسانی اسلامی برگزار شود.