کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (264)

  دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (25-04-97) ساعت 19 در سالن کنفرانس انجمنهای حوزه برگزار شد. در این جلسه با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی، سالاری فر،عباسی آغوی، رفیعی هنر، مهدیزاده، آینه چی، و جمشیدی، و نیز بازرسان انجمن آقایان صالحی و فرقانی به بررسی دستور جلسات پرداخته شد.

  مهمترین موضوعات مورد بحث در این جلسه عبارت بود از:

  1. ارائه چند گزارش از نتایج پیگیری مصوبات جلسه گذشته؛
  2.تودیع دبیر قبلی انجمن و معارفه دبیر جدید؛
  3.بررسی و بحث در خصوص شیوه ارزیابی کتاب سال حوزه در موضوعات روانشناسی، با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی؛
  4.بحث و بررسی ساختار و چشم انداز انجمنهای علمی حوزه در دوره مدیریت جدید با حضور حجت الاسلام والمسلمین هاجری، مدیر انجمنهای علمی حوزه.