کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (263)

  دویست و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، اولین جلسه رسمی هیئت مدیره هشتم، روز دوشنبه (11-04-97) ساعت 19 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی، سالاری فر،عباسی آغوی، رفیعی هنر، مهدیزاده، آینه چی، و جمشیدی، و نیز بازرسان انجمن آقایان صالحی و فرقانی به بررسی دستور جلسات پرداخته شد.

  مهمترین مباحث مطروحه در این جلسه به شرح ذیر است:

  1. ارائه گزارشی در خصوص جلسه بامرکزمشاوره آستان قدس.
  2. حوزه های تعامل با مرکز مشاوره آستان قدس رضوی به شرح ذیل است:

  الف) سخنرانی های روانشناختی در حرم؛

  ب) آموزش مشاورین با رویکرد اسلامی؛

  ج) فعالیت های پژوهشی.

  3. گزینه های پیشنهادی برای معرفی به کمیسیون سلامت معنوی وزارت بهداشت مطرح و بررسی گردید، ضمن این که جناب حجت الاسلام دکتر شاملی به عنوان عضو کمیسیون سلامت معنوی به دبیرخانه معرفی گردد.

  4. از جناب حجت الاسلام هاجری (مسئول دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه) جهت شرکت در جلسه آینده هیئت مدیره و بررسی تعامل انجمن با دبیرخانه،  و همچنین از جناب دکتر احمدی در خصوص ارزیابی های کتاب سال حوزه برای جلسه آینده دعوت به عمل آید.

  5. پیشنهاد و تصویب انعقاد تفاهم نامه همکاری با بخش میز خانواده دفتر تبلیغات اسلامی.

  6. بجناب آقای دکتر آیینه چی به عنوان مسئول کمیته پژوهش و آقایان دکتر سالاری فر و مهدی زاده به عنوان اعضای کمیته پژوهش انتخاب شدند.

  7. تعیین صاحبان امضای انجمن.

  8. پی گیری در خصوص تصویب موضوع، انتخاب استاد راهنما و مشاور پایان نامه های سطح سه و چهار حوزه.

  9. تصویب رایزنی در خصوص درخواستهای رسیده از موسسه فرهنگی انصارالامام کرج و  موسسه مفتاح.

  10. بررسی نامه دبیرخانه در خصوص همکاری در برگزاری نشست و کرسی با دانشگاه ها و موسسات حوزوی صورت گرفت که مصوب شد:

  الف) پیشنهاد اعضای پیوسته انجمن از طریق گروه سروش جمع آوری شود؛

  ب) پیشنهاد اعضای هیئت مدیره از طریق گروه سروش جمع آوری شود؛

  ج) پیشنهاد مسئول کمیته آموزش دریافت شود و در نهایت به دبیرخانه ارسال شود.