کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

اولین جلسه هیأت مدیره هشتم انجمن (263)