***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

مقالات نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي

  شماره
  مقالات نشریه اسلام و پژوهشهای روانشناختی

  1

  (تابستان94)

  2

  (پاییز94)

  3
  (زمستان94)

  4

  (بهار95)