کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

کرسی علمی ترویجی «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی»