کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

حمید رفیعی هنر

  «روزمه علمی»
   
  اطلاعات جمعیت شناختی: Hamidrafii2@gmail.com

   

  بسمه تعالی شأنه

  رزومه علمی

   اطلاعات جمعیت شناختی:

  • نام و نام خانوادگی: حمید رفیعی هنر
  • تاریخ و محل تولد: 1358؛ همدان
  • موقعیت علمی: عضو هئیت علمی پژوهشگاه.
  • محل فعالیت: پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی اسلامی.
  • تحصیلات:
   • خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم.
   • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم.
   • کاندید دکتری روان‌شناسی عمومی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم.
   • عنوان پایان نامه ارشد: ساخت مقیاس خودمهارگری بر اساس منابع اسلامی.
   • عنوان رساله دکتری: الگوی درماني خود-نظم‌جویی برای افسردگی بر اساس منابع ¬ اسلامي:  تدوين مدل مفهومي و طرح‌نماي درمان و مطالعه امكان سنجي و پيامدهاي اوليه.
   فعاليت‌های علمی:
  الف- مقالات
  عنوان مقاله
  عنوان مجله/کنفرانس/همایش/سازمان
  وضعیت مقاله
  شماره مجله/مکان برگزاری
  سال چاپ
  نقش
  نگاهی به دو ترجمه متفاوت در ایران
   و اسلامی سازی روان‌شناسی
  پویا(ویژه پالایش علوم انسانی)
  ش16
  بهار 89
  مؤلف
  رابطه خودمهارگری و جهت گیری مذهبی
  روان شناسی و دین
  منتشر شده
  ش9
  بهار 89
  مؤلف
  مؤلفه‌های اخلاقی دولت منتظر
  برگزیده شده در
  دهمین گفتمان مهدویت
  منتشر شده
  دانشگاه تبریز
  تابستان87
  مؤلف
  برگزیده شده در
  همایش بین المللی اخلاق و ادیان
  منتشر شده
  قم-
  موسسه وحیانی اسراء
  اسفند 91
  مؤلف
  اخلاق، اسلام، و خودمهارگری روان‌شناختی
  اخلاق وحیانی
  منتشر شده
  ش3
  بهار 92
  مؤلف
  تبیین سازه خودمهارگری بر اساس اندیشه اسلامی
  روان‌شناسی و دین
  منتشر شده
  ش27
  پاییز 93
  مؤلف
  رابطه خودمهارگری اسلامی و هویت دینی
  معرفت
  منتشر شده
  ش205
  زمستان93
  مؤلف
  تحلیل روان‌شناختی سازه حزم بر اساس منابع اسلامی
  معرفت
  اخذ پذیرش چاپ-
   
   
  همکار مؤلف
  بررسی تطبیقی جنون در فقه و روان‌شناسی
  تا اجتهاد
  منتشر شده
  ش12
  زمستان93
  مؤلف
  تبیین مدل عملکرد سازه أمل بر اساس منابع اسلامی
  علوم حدیث
  منتشر شده
  ش74
  زمستان93
  مؤلف
  رابطه حرمت خود و خودمهارگری اسلامی با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل
  اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی
  منتشر شده
  ش1
  تابستان94
  مؤلف مسوول
  نقش آرزوهای بزرگ در رضایت زندگی بر اساس مدل اسلامی عملکرد أمل
  پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی
  منتشر شده
  ش1
  زمستان94
  مؤلف
  ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی
  اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی
  منتشر شده
  ش2
  پاییز94
  همکار مؤلف
   
   
   
   
  ب- کتابها
  عنوان كتاب
  شهر
  انتشارات
  وضعیت انتشار
  سال چاپ
  روان‌شناسی مهار خویشتن با نگرش اسلامی
  قم
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  زیر چاپ
   
  مدیریت تحصیلی در شش گام
  (کتاب راهنمای مشاوران حوزه های علمیه)
  قم
  معاونت تهذیب حوزه علمیه قم
  انتشار الکترونیکی درون سازمانی
  1390
   
  درآمدی بر روان‌شناسی آرزوها بر اساس منابع اسلامی
  قم
  مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
  زیر چاپ
   
  مشاوره و روان‌درمانی بر اساس منابع اسلامی با تأکید بر روان‌شناسی مثبت نگر
  قم
  پژوهشگاه قرآن و حدیث
  در حال انجام- اتمام چهار فصل از کتاب
   
   
   
  ج- تدريس
  مقطع کارشناسی
  عنوان درس
  تعداد ترم تدريس
  نام دانشگاه /دانشكده محل تدريس
  روان‌شناسی تبلیغ
  2ترم
  مرکز سفیران هدایت-قم-1389/ دفتر تبلیغات حوزه علمیه-قم-1392
  روان‌شناسي شخصيت
  1ترم
  مؤسسه امام خمینی (ره)-سال تحصیلی1390
  روان‌سنجی
   9 ترم
  مؤسسه امام خمینی (ره)-سال تحصیلی1391و1392،1393،1394، 1395
  روان‌شناسی عمومی
  1 ترم
  دانشگاه هدی-مهر 1395
   
  مقطع ارشد
  عنوان درس
  تعداد ترم تدريس
  نام دانشگاه /دانشكده محل تدريس
  روان‌سنجی
  4 ترم
  مؤسسه امام خمینی-سال تحصیلی 1394/ مؤسسه اخلاق و تربیت-گروه روان شناسی اسلامی-سال تحصیلی 1393/ مؤسسه اخلاق و تربیت-گروه اخلاق کاربردی-سال تحصیلی 1393/ مرکز تخصصی امام خمینی-مهرماه 1395
  روان‌شناسي عمومی
  3 ترم
  مؤسسه اخلاق و تربیت-قم سال تحصیلی 1392 و 1393
  آسیب شناسی روانی
  3 ترم
  مؤسسه امام خمینی-سال تحصیلی 1394/ موسسه اخلاق و تربیت-سال تحصیلی 1394
  موسسه اخلاق و تربیت-سال تحصیلی 1395
  مشاوره تحصیلی و شغلی
  1 ترم
  مرکز تخصصی امام خمینی-مهرماه 1395
   
   
  مشاوره و راهنمایی پایان نامه‌ها
  عنوان پایان نامه
  سطح پایان نامه
  نقش
  مرکز علمی
  سال انجام
  ساخت پرسشنامه اولیه حضور قلب بر اساس منابع اسلامی-رحیمی نداف
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  اتمام(1393)
  نقش سوء ظن و حسن ظن به خدا در رشد اخلاقی جامعه-سیدحسین اردستانی زاده
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه تخصصی اخلاق(مرکز خُلق)
  در حال انجام(1393)
  مراحل تحول خودمهارگری در کودکان زیر12سال و راه کارهای افزایش آن بر اساس منابع اسلامی-محسن سرمستی
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال انجام(1393)
  ساخت پرسشنامه اولیه عفت بر اساس منابع اسلامی-محمد واحدی
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال انجام(1394)
  بررسی بنیان‌های فکری شناخت درمانگران و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی-نوید خاکبازان
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
  در حال انجام(1394)
  نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه تصور از خدا و کارکرد خانواده- حسین رادمرد
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال انجام(1393)
  دلبستگی به خدا، خودمهارگری و کارکرد خانواده-احمد عرفانی
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال انجام(1394)
  طراحی مقیاس شجاعت بر اساس منابع اسلامی-علی اسلامیان
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  دانشگاه قرآن و حدیث
  در حال انجام(1394)
  طراحی چک لیست رفتارهای حمایتی بر اساس منابع اسلامی-میرشاهی
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال انجام(1393)
  عوامل جذب نوجوانان شهر قم به مسجد و راهکارهای جذب آنان- مهدی مهدی پور   
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  اتمام(1394)
  ساخت پرسشنامه خودفریبی بر اساس منابع اسلامی- عزت طلب
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال انجام(1393)
  ساخت پرسشنامه غیرت بر اساس منابع اسلامی عباس رضایی
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال انجام(1393)
  رابطه سبک زندگی اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و موفقیت در تبلیغ -عباس آزاد
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه اخلاق و تربیت
  در حال دفاع(1395)
  ساخت پرسشنامه شجاعت بر اساس منابع اسلامی-مصطفی خوشخرام
  کارشناسی ارشد
  مشاور
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
  در حال انجام(1395)
   
  د. داور‌ی‌ها و ارزیابی‌ها
  عنوان
  تعداد
  نقش
  نهاد مربوطه
  سال انجام
  پایان نامه تدوین و ساخت مداخلات امید مبتنی بر منابع اسلامی و بررسی اثربخشی آنها در گروهی از زنان ساکن در شهرک پردیسان قم
  1
  داور
  دانشگاه قرآن و حدیث
  1394
  پایان نامه اثربخشی آموزش صبر با تأکید بر مؤلفه‌های اسلامی بر بهباشی روانشناختی زنان خانه دار
  1
  داور
   
  دانشگاه قرآن و حدیث
  1395
  پایان نامه کارکردهای توحید محوری در ارکان خانواده
  1
  داور
  دانشگاه قرآن و حدیث
  1395
  نشست علمی نقش دینداری در سلامت روان
  1
  ناقد
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-قم
  اسفند1394
  کتاب سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن
  1
  ارزیاب
  کتاب سال حوزه: حوزه علمیه قم
  1392
  کتاب خداجویی و نقش آن در نگرش به مرگ
  1
  ارزیاب
  کتاب سال حوزه: حوزه علمیه قم
  1392
  کتاب سبک زندگی اسلامی ایرانی
  1
  ارزیاب
  کتاب سال حوزه: حوزه علمیه قم
  1393
  مقالات علمی- پژوهشی
  بیش از 90 مقاله
  ارزیاب
  فصلنامه روان‌شناسی و دین/ فصلنامه اسلام  و پژوهش‌های روانشناختی/ فصلنامه پژوهشنامه روانشناسی اسلامی
  از سال 1389 تاکنون
   
   
  ه. نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی:
  عنوان فعالیت
  نقش
  میزان فعالیت
  محل اجرا/سال
  ارائه علمی در همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی مشاوره
   
  عضو پنل تخصصی و ارائه دهنده بحث
  -
  سازمان جوانان آستان قدس رضوی(مشهد مقدس-آبان ماه1392)
  نشست علمی مبانی روان شناختی نیاز به پرستش
  ارائه دهنده
  -
  مجتمع رایه المهدی(ع) همدان1386
  نشست علمی «سلف كنترل» در قلمرو روانشناسي
  //
  -
  موسسه امام-قم1390
  نشست علمی معرفی مقیاس خودمهارگری اسلامی
  //
  -
  انجمن روان شناسی اسلامی-قم1391
  نشست علمی بررسی آسیبهای اجتماعی دانشجویان و راهکارهای مدیریت آن
  //
  -
  دانشگاه قم-مهرماه1393
  میزگرد علمی تحلیل روان‌شناختی شادی مردم ایران
  عضو کارشناس
  -
  تهران-خبرگزاری فارس-آذر1394
  انجام مصاحبه های علمی در زمینه: روان‌شناسی اسلامی،
  روان‌شناسی بومی
  افسردگی جوانان ایرانی،
  تربیت فرزند با رویکرد دینی،
  معضل طلاق در جامعه،
  خشم و راه‌های مهار آن
   
  کارشناس
  8 مصاحبه
  انتشار یافته در سایت اینترنتی علوم انسانی اسلامی طلیعه سال1394، روزنامه خراسان سالهای1392و 1393، سایت اینترنتی رسا1393، روزنامه جوان 1395، سایت اینترنتی صراط مبین 1395، مجله افق مکث(در حال انتشار)
  کارگاه آموزشی روان‌شناسي شخصيت
  ارائه دهنده
  3دوره
  معاونت تهذیب حوزه علمیه قم (ویژه مشاوران حوزه های علمیه- سطح 2و3)- 1389
  کارگاه آموزشی اصول و فنون مشاوره
  //
  7دوره
  معاونت تهذیب حوزه علمیه قم (ویژه مشاوران حوزه های علمیه)-1390، 1392،1393/ نهاد رهبری در دانشگاه ها (ویژه مشاوران دانشگاه ها)-1389/جامعه المصطفی العالمیه(مشاوران و مربیان اخلاق مدرسه المهدی عج-1395)، معاونت تهذیب حوزه علمیه قم (ویژه مشاوران حوزه علمیه همدان)-1395-سطح 2و3
  کارگاه آموزشی آزمون‌های روانی
  //
  4دوره
  نهاد رهبری در دانشگاه ها (ویژه مشاوران دانشگاه‌ها)-1389 /دفتر تبلیغات حوزه علمیه خوزستان(ویژه مشاوران حوزه های علمیه استان)-خرداد1393/ مؤسسه اخلاق و تربیت-قم مهرماه1393-سطح 2و3
  کارگاه آموزشی مهارتهای تحصیلی
  //
  18 دوره
  مشاوران، اساتید، مدیران و طلاب حوزه های علمیه کشور-از سال 86 تا94-سطح 2و3
  آسیب شناسی روانی
  //
  5 دوره
  مشاوران حوزوی-مؤسسه بانوان بصیر-کاشان/  مشاوران حوزوی دانشگاهی میبد یزد/مشاوران موسسه بشیر کرج/ حوزه علمیه خواهران استان کردستان-/ مشاوران حوزوی حوزه علمیه اهواز/ سطح 2و3
  کارگاه آموزشی پيش نيازهاى بهداشت روانى خانواده
  //
  1دوره
  همدان-1389
  کارگاه‌های آموزشی مهارتهای ارتباطی همسران
  //
  4دوره
  طرح رحمت و مطلع مهر: امور خانواده ریاست جمهوری
  (استانهای آذربایجان غربی، شرقی، هرمزگان، البرز-1390)
  کارگاه آموزشی دانش افزایی والدین در تربیت فرزندان
  //
  1دوره
  همدان-1392
  کارگاه آموزشی مدیریت زمان
  //
  1دوره
  قم-موسسه ولاء منتظر-1392
  کارگاه آموزشی مهارتهای افزایش تمرکز حواس
   
  2 دوره
  قم-حوزه علمیه آیت الله العظمی بهجت (ره)-1395
  کارگاه آموزشی مخاطب شناسی
  //
  2دوره
  مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم-1394(ویژه مبلغان مستقر در استان‌ها)- دفتر تبلیغات استان یزد(اساتید  گفتمانهای دینی)
  کارگاه آموزش تست شخصیت کتل و نئو
  //
  1 دوره
  قم-مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی (ره)-1395
   
   
  و. خدمات مشاوره‌ای_ روان شناختی
  روان‌درمانی
  //
   7 سال
  مرکز مشاوره موسسه امام خمینی(ره)/
  مرکز مشاوره حوزه علمیه قم/ مرکز مشاوره دانشگاه قرآن و حدیث
  1389-ادامه دارد
  مشاوره تلفنی
  //
  4 سال
  دفتر تبلیغات (مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی)-قم1386تا1390
  مشاوره اینترنتی
  //
  1سال
  نهاد رهبری در دانشگاه ها-قم1387
   
   
  ز. مسوولیت‌ها:
  عنوان فعالیت
  میزان فعالیت
  محل اجرا
  دبیر آموزش گروه روان‌شناسی
  2سال
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-1390-1392
  دبیر پژوهش گروه روان‌شناسی
  1سال
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-1392-1393
  عضو شورای علمی گروه روان‌شناسی
  3سال
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-1390-1393
  عضو شورای برنامه‌ریزی گروه روان‌شناسی اخلاق
  2 سال
  مؤسسه اخلاق و تربیت-دانشکده روان‌شناسی-1393 ادامه دارد
  عضو شورای علمی گروه روان‌شناسی اسلامی
  2 سال
  مؤسسه اخلاق و تربیت-دانشکده روان‌شناسی-1393 ادامه دارد
  عضو هیئت مدیره انجمن روان‌شناسی اسلامی
  1 سال
  انجمنهای علمی حوزه علمیه قم-1395-ادامه دارد
  فعالیت در عرصه وبلاگ نویسی با محتوای
  دین و روان‌شناسی
  از1389- ادامه دارد
   
  مدیر دو وبلاگ «محیی» و «بشیر»
  Mohyii.mihanblog.com
  Bashir3.blogfa.com
   
   
  ح. انتخاب‌ها:
  عنوان
  نهاد مربوطه
  سال
  فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی روان‌شناسی
  معاونت آموزش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-قم
  1385
  پژوهشگر برتر
  جشنواره پژوهشگران برتر پژوهشگاه قرآن و حدیث-قم
  1394
   
   
  نوع روانشناسان: