کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

دومین جلسه‌ی شورای علمی چهارمین کنگره برگزار شد