کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

مؤسسان

  هيأت مؤسس
  ماده22. هيأت مؤسس عبارتند از جمعي از پژوهشگران و اساتید حوزوی (حداقل 7 نفر و حداكثر 15 نفر) دارای مدرک سطح 4 یا در حد آن در زمينه روان‌شناسي و مشاوره كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به تشكيل انجمن می­کنند.
  ماده 23.  وظايف هيأت مؤسس
  1. جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي؛
  2. برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيأت‏مديره حداکثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز؛
  3. اداره انجمن تا زمان انتخاب هيأت‏مديره.
   
  هيئت مؤسس:
  1. سيد محمد آقاميرمحمدعلي (غروی)
  2.  ابوالقاسم بشيري
  3. داود حسيني
  4. اكبر عباسي
  5. سيد مهدي موسوي اصل
  6. رحيم ميردريكوندي
  7. ولي‌الله هاشم‌پور.