کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی-اختتامیه-قم