کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

نشست تخصصی «شایعه و نقش آن در پیشرفت»