کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

مجمع عمومی93 به همراه انتخابات و سخنرانی دکتر اللهیاری