کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

مجمع عمومی 91 به همراه انتخابات هیئت مدیره